Laar - Groenstraat

Berlicum

Ruimte
voor ruimte

Aan de zuidoostkant van de kern Berlicum waar nu nog akkerland ligt, geeft ruimte voor ruimte vier ruim bemeten woningbouwkavels uit. De kavelgrootte aan de Groenstaat is 13.500 m² de kavels aan het Laar varieert van ca. 864 m² tot circa 1.235 m². Het plan ligt in een gebied dat van oudsher wordt gekenmerkt door landbouwgronden en polders. 'Groen' voert hier heel duidelijk de boventoon.

Landhuizen
en kasteeltjes

De omgeving van Berlicum is rijk aan landhuizen en kasteeltjes. Niet minder dan 16 Rijksmonumenten en 37 gemeentelijke monumenten onderstrepen deze rijkdom. Het plangebied waarin de vier vrije kavels liggen, wordt aan de noordzijde begrensd door de Groenstraat. Ten zuiden loopt de straat 't Laar.

Passens
in de groene omgeving

De architectuur in de directe omgeving van het plan is bijzonder gevarieerd. De vrijstaande woningen op de drie kavels mogen dan ook een eigen gezicht laten zien, passend in de groene omgeving. 

.
© Rundael 2017.